SERVEIS JURIDICS

Una causa ben defensada és una causa justa.

 

George Calinescu (1899-1965) Novel·lista, dramaturg i poeta romanès.

LS Santos - Abogados & Mediadores - Via Laietana, 36, 2º 1ª - 08003 Barcelona - Tel. 93 310 34 50 - Fax 93 310 34 58 - ls@ls-santos.com

© 2015 LS Santos Abogados & Mediadores. Todos los derechos reservados. AVISO LEGAL

Civil

 

 

•Dret bancari

•Consumidors i usuaris

•Matrimoni i parelles de fet

•Herències, testaments i pactes successoris

•Contractació general

•Responsabilitat Civil i accidents

•Reclamacions de diversa índole civil

 

Mercantil i Societari

 

 

•Creació de noves empreses

(Start-up)

•Compravendes de societats

•Contractació Mercantil

•Dret Societari

•Protocols empresa familiar

 

Reestructuració, Insolvència i Concursal

 

•Estudi de la fase pre-concursal

•Estratègies de reestructuració

•Compravenda de la rama d´activitat

•Concursos de Creditors

 

Estrangeria

Tributari i comptable

 

 

•Planificació i gestió fiscal general

•Comptabilitat d´empreses

 

Penal

 

 

•Defensa penal

 

•Corporate Compliance

 

Dret Administratiu

Processal i Arbitral

 

Laboral

 

 

•Assessorament laboral

•Defensa davant els Jutjats i Tribunals de l´Ordre Social

•Auditoria laboral

•Dret de la Seguretat Social – Inspecció de Treball

 

•Estrangeria (àmbit Laboral)

 

Recobrament i Impagats