SERVEIS JURIDICS

INICI        PRESENTACIÓ        SERVEIS JURÍDICS        MEDIACIÓ        CONTACTE

Mercantil i Societari•Creació de noves empreses

(Start-up)

 

•Compravendes de societats

 

•Contractació Mercantil

 

•Dret Societari

 

•Protocols empresa familiar


Reestructuració, Insolvència i Concursal


•Estudi de la fase pre-concursal

 

•Estratègies de reestructuració

 

•Compravenda de la rama d´activitat

 

•Concursos de Creditors


Estrangeria

Tributari i comptable•Planificació i gestió fiscal general

 

•Comptabilitat d´empreses


Penal•Defensa penal


•Corporate Compliance


Dret Administratiu

Processal i Arbitral


Laboral•Assessorament laboral

 

•Defensa davant els Jutjats i Tribunals de l´Ordre Social

 

•Auditoria laboral

 

•Dret de la Seguretat Social – Inspecció de Treball


•Estrangeria (àmbit Laboral)


Civil•Dret bancari

 

•Consumidors i usuaris

 

•Matrimoni i parelles de fet

 

•Herències, testaments i pactes successoris

 

•Contractació general

 

•Responsabilitat Civil i accidents

 

•Reclamacions de diversa índole civil


Recobrament i Impagats

Una causa ben defensada és una causa justa.


George Calinescu (1899-1965) Novel·lista, dramaturg i poeta romanès.

LS-SANTOS ABOGADOS & MEDIADORES Passeig de Gràcia, nº 12, 1º  (08007) Barcelona  Telèfon: 93 492 03 74 Fax: 93 492 03 51

© 2015 LS Santos Abogados & Mediadores. Todos los derechos reservados. AVISO LEGAL